Як розмножуються водорості?

Як розмножуються водорості?

Дізнайтеся як розмножуються водорості – які роблять це напрочуд різноманітними способами, як статевим, так і нестатевим.

Водорості – це велика група простих рослиноподібних організмів, які розмножуються напрочуд різноманітними способами, як статевим, так і нестатевим.

Деякі види чергують ці способи розмноження в наступних поколіннях. Водорості можуть існувати у вигляді одноклітинних організмів, які називаються планктоном, можуть утворювати колоніальні організми, такі як морські водорості, або об’єднуватися з грибами, утворюючи лишайники. Різні види водоростей можуть мешкати у прісній, морській воді або у вологих скелях.

Як розмножуються мохи: чому вони особливі?

Як розмножуються водорості: нестатевий поділ клітин

При нестатевому розмноженні генетичний матеріал батьківської клітини не поєднується з генетичним матеріалом іншої клітини. Найпростіший спосіб розмноження водоростей – це нестатевий бінарний поділ, при якому клітина ділиться на дві частини або на екваторі, або вздовж своєї довжини.

У деяких видів швидка серія поділів призводить до утворення невеликих угруповань. Нестатеве розмноження також може відбуватися, коли водорості фрагментуються на частини або коли спеціальні клітини відбруньковуються від колонії, утворюючи нові особини.

Як розмножуються водорості? / Photo: https://byjus.com/question-answer/how-do-algae-reproduce/
Як розмножуються водорості? / Photo: https://byjus.com/question-answer/how-do-algae-reproduce/

Безстатеві спори

Спори – це ще один спосіб, як розмножуються водорості.

Багато видів водоростей можуть утворювати спеціальні клітини, які називаються спорами. При нестатевому розмноженні спори можуть утворювати нові особини без потреби в інших батьках, як це відбувається при статевому розмноженні.

Безстатеві спори зазвичай містять два набори хромосом, які є структурами, що містять генетичний матеріал особини. Один тип спор має джгутики – маленькі хвостики, схожі на батоги, які забезпечують рух. Інший тип розвивається всередині батьківської клітини без джгутиків, які вони можуть відростити після відокремлення від неї. Третій тип водоростей не має джгутиків і тому не здатний до саморуху.

Статеве розмноження

При статевому розмноженні дві особини несуть по одному набору хромосом, які, об’єднуючись, створюють нащадків з двома наборами хромосом, що мають ознаки обох батьків. Найпростіший спосіб статевого розмноження водоростей – кон’югація – відбувається, коли дві особини зливаються, обмінюються генетичним матеріалом, а потім розділяються.

Злиття у деяких видів відбувається за допомогою спеціальних трубочок. У більшості багатоклітинних видів водоростей особини виробляють спеціальні статеві клітини, які називаються гамети, що містять лише один набір хромосом. Гамети двох особин зливаються статевим шляхом і можуть розвиватися безпосередньо в нащадків, або ж вони можуть утворювати клітини, які згодом виробляють спори.

Комбіноване розмноження

Деякі види водоростей розмножуються за допомогою механізму, що має як статеву, так і нестатеву стадії. При цьому способі зріла клітина має лише один набір хромосом, а не два, як зазвичай. Внаслідок поділу одна материнська клітина може створити чотири спорові клітини, кожна з яких має один набір хромосом і готова до статевого злиття з іншими спорами.

Деякі інші види розмножуються за схемою, що складається з двох циклів і називається “чергуванням поколінь”. У першому циклі клітини утворюють гамети нестатевим шляхом. У наступному циклі вони зливаються, утворюючи клітини з двома наборами хромосом. Вони перетворюються на зрілі клітини, які виробляють спори з одним набором хромосом, і так відбувається повне коло.

Джерело: https://sciencing.com/

Подібні новини