Штучний інтелект в судовій системі: як це відбувається в Китаї

штучний інтелект в суді

Штучний інтелект поступово приходить до юридичної сфери, зокрема, в судові системи. Прагнучи до стандартизації судових рішень китайські суди експериментують з великими даними та штучним інтелектом.

Що робитиме штучний інтелект у судах?

На останньому єтапі судової реформи китайських судів (з 2014 по 2017 рік), Китайський Верховний Народний Суд (КВНС) просував систему “подібних рішень для подібних справ”, щоб забезпечити ефективний нагляд за діяльністю судів. Система судових рішень для подібних справ означає, що критерії судження повинні узгоджуватися між справою, яка зараз розглядається суддею, і подібними справами, які вже розглядалися раніше іншими судами. Китайські суди сподіваються отримати цю систему завдяки технології штучного інтелекту (AI) (що таке штучний інтелект).

Альтернативний механізм як контролювати суддівські рішення

Система судових рішень для подібних справ є однією з частин системи відповідальності судових органів, яка є основою останньої судової реформи в Китаї. Судова реформа вивчає як контролювати рішення суддів у процесі розгляду справ.

штучний інтелект в судах

До цього в китайських судах вже давно існувала система розгляду і затвердження судових рішень, згідно з якою судді повинні були отримати схвалення свого рішення їх начальниками, перш ніж його виносити. Проте всі розуміють, що ця практика надасть суддям вразливості для неправомірного втручання сторонніх при винесенні рішень. Тому в процесі судової реформи стара система була скасована і підкреслено, що «той, хто слухає справу, повинен приймати рішення і нести відповідальність».

Проте КВНС також стурбований тим, що якщо судді прийматимуть рішення незалежно і не підлягатимуть будь-якому нагляду, то існуватимуть суперечності в критеріях судження між різними суддями. Така ситуація не сприятиме однорідному застосуванню закону. Фактично, деякі місцеві суди, вже стикалися з такими проблемами.

Під час скасування нагляду згори та затвердження реформи необхідно також знайти альтернативний механізм контролю суддів. Вимагається, щоб кожен суд уніфікував критерії судження судді, посилаючись на подібні справи. Якщо суддя виносить рішення, що суперечить рішенню подібної справи, вже винесеному відповідним судом або судом більш високої інстанції, то голова суду, повинен ініціювати механізм нагляду.

Тому реалізація системи подібних рішень для подібних справ стала важливою частиною реформи судової системи.

штучний інтелект в юриспуденції

Яка роль штучного інтелекту

Існує вимога, щоб судді проводили пошук подібних та пов’язаних з ними справ, перш ніж виносити рішення, тим самим забезпечивши узгодженість критеріїв оцінки подібних випадків.

Ця практика називається «Механізм пошуку обов’язкових подібних випадків та звітності» і може бути впроваджений завдяки великим даним (bid data) та штучному інтелекту.

По-перше, китайські суди вже досягли значного прогресу в технології великих даних. Китайські суди включили всі судові рішення по всій країні до бази даних і зараз оцифровують матеріали справ, щоб полегшить пошук для судей.

По-друге, китайські суди намагаються використовувати методи штучного інтелекту в судовій системі для надання допомоги судям та нагляду за ними. 

Багато місцевих судів у Китаї розробляють систему подібних справ, що ґрунтується на цій базі даних, яка може допомогти суддям при винесенні судових рішень щодо подібних справ. 

Водночас деякі суди намагалися розробити функцію “попередження ненормального судового рішення” на основі цієї бази даних – тобто, якщо рішення суттєво відрізняється від судових рішень подібних справ, система автоматично надішле попередження керівництву судді, спонукаючи його ініціювати механізм нагляду за відповідним суддею. В даний час ця функція використовується в основному у кримінальних справах для моніторингу обґрунтованості вироку судді.

Відгуки китайських суддів. Штучний інтелект в судовій системі поки що не той

На сьогоднішній день деякі компанії в Китаї вже розробляють системи штучного інтелекту для судів. Всі вони сподіваються, що їхні системи будуть закуплені більшою кількістю місцевих судів у майбутньому, або, навіть, будуть придбані централізовано, а потім надані всім судам країни. Тому між ними спостерігається жорстка конкуренція.

суддя - робот

Виходячи зі спілкування з суддями, які використовують ці системи, їхній відгук полягає в наступному:

По-перше, «подібні випадки», що просуваються цими системами, недостатньо точні, і подібності з справами недостатні. Це означає, що для суддів немає насправді якісних орієнтирів на даний час.

По-друге, для досвідчених суддів такі системи не потрібні. Однак, недосвідчені судді готові навчитися слухати справи через систему штучного інтелекту. Тому ця система підходить для підготовки нових суддів.

По-третє, технологія штучного інтелекту в судовій системі, які найбільше потрібні суддям, – це «автоматичне формування суджень »: система штучного інтелекту читає матеріали справи, витягує з них ключову інформацію, а потім автоматично генерує судження на основі критеріїв оцінки подібних випадків. Враховуючи той факт, що китайські судді страждають від зростання навантаження в останні роки – суди терміново потребують використання цієї технології для зменшення їх навантаження. 

штучний інтелект в судовій системі

Хоча технологія штучного інтелекту китайських судів все ще дуже незріла, поточні потреби судової реформи в Китаї, такі як «подібні рішення для подібних справ» і перезавантаженість у судових процесах, змушують суд розглянути можливість використання технології штучного інтелекту. Таким чином, китайські суди продовжуватимуть роботу в цьому напрямку в майбутньому і надалі вивчатимуть технології штучного інтелекту.

Водночас прагнення стандартизації та контролю в Китаю може створити такі небезпечні речі для свободи людини як рейтинги соціальної поведінки.

Джерело: thediplomat.com

Подібні новини