Рівні організації живого: від атомів до біосфери

Рівні організації живого: від атомів до біосфери

Рівні організації живого включають клітини, тканини, органи, системи органів та організми. Ця стаття містить деталі цих рівнів та інші супутні фактори.

Наукове вивчення різних рівнів організації живих істот допомагає нам зрозуміти складність їх будови та функціонування. Кожен організм на Землі, від найменшого до найбільшого, дотримується цього порядку. 

Ця тема має велике значення в галузі екології, оскільки вона допомагає встановити значення кожної живої істоти на цій планеті. Екологи розробляють способи збереження екосистеми через знання про рівні організації живого.

Життя, яке існує на Землі, складне і різноманітне за своїми формами. Живі істоти еволюціонували з одноклітинних форм у складні та гігантські багатоклітинні тіла. У цьому процесі розвитку системи та механізми їх організму набули спеціалізованого характеру. Таким чином, в ході еволюції формувалися різні етапи зростаючої складності.

Рівні організації живого: від атомів до біосфери
Рівні організації живого: від атомів до біосфери

Рівні організації живого- що це таке

Рівні організації живого – скільки їх існує?

Існує 13 рівнів організації живого. Послідовно вони представлені як:

 • атоми,
 • молекули,
 • органели,
 • клітини,
 • тканини,
 • органи,
 • системи органів,
 • організми,
 • популяція,
 • спільнота,
 • екосистема,
 • біом,
 • біосфера.

Опис рівнів

Атом

Атом: Це найосновніша і фундаментальна одиниця речовини. Він складається з позитивно зарядженого ядра, яке складається з протонів і нейтронів, і обертаються навколо них негативно заряджені електрони. 

З чого складається атом: просто про складне

Атом, що складається з однакової кількості протонів та електронів, є нейтральним і стабільним. У разі неоднакової кількості протонів та електронів він називається іоном. Іони бувають або позитивні, або негативні. 

Молекула

Молекула: Утворення хімічних зв’язків між двома або більше атомами призводить до утворення молекули. Це одна з найбільш фундаментальних і стабільних складових речовини. Хімічні сполуки існують як молекули. 

Органела

Органела: Це субодиниця клітини і складається з групи функціонуючих біомолекул. Органели беруть участь у хімічних реакціях та взаємодіях у клітинних процесах організму. Органели в еукаріотичних клітинах відрізняються від своїх колег у прокаріотичних. Для приладу – вони включають ядро ​​та хлоропласти (клітини рослин), а також тіла Гольджі та мітохондрії (клітини тварин). 

Клітина

Клітина: Це основна одиниця та будівельний матеріал життя. Вона зв’язана клітинною мембраною і має ядро, яке виконує роль мозку. Цитоплазма оточує ядро, яке містить клітинні органели, такі як мітохондрії, рибосоми, вакуоля, ендоплазматичний ретикулум, хлоропласти, пероксисоми та шлуночки. 

Що таке біосфера – найскладніша екосистеми Землі 

Середня кількість клітин в організмі людини становить 100 трильйонів. Відомо, що вони забезпечують перетворення поживних речовин в енергію, розмноження (поділ клітин) і виконують спеціалізовані функції. 

В основному вони бувають 2 типів; прокаріотичні та еукаріотичні. Клітини прокаріотів мають менший розмір і простішу форму, і їм не вистачає ядра. Еукаріотичні клітини за структурою більш спеціалізовані, ніж прокаріотичні. Більш того, вони більші за розміром (майже в 15 разів). 

Тканина

Тканина: Цей рівень являє собою комбінацію різних типів клітин, які виконують спеціалізовані функції. Група клітин, що утворюють тканину, не обов’язково повинна бути однаковою, але вони повинні мати однакове походження. 

Різні типи тканин – це нервова, м’язова, сполучна та епітеліальна тканини. Сполучні тканини мають волокнисту природу, і вони складаються з клітин, розділених позаклітинним матриксом. М’язові тканини активно скорочуються і корисні для створення сили та руху. Нервові тканини утворюють такі органи, як мозок і спинний мозок. Епітеліальні тканини покривають поверхню органів тіла. 

Орган

Орган: Він виконує певні функції за допомогою різних тканин. Основні органи тварин включають легені, мозок, печінку тощо, тоді як коріння, стебло та листя – це різні органи рослин. 

Органи можна класифікувати на основі функцій, які вони виконують. Наприклад, у випадку з тваринами рот, вуха, очі, шкіра та ніс є органами чуття. Квіти та насіння є репродуктивними частинами рослин. Ці одиниці утворені тканинами, які виконують загальну функцію. 

Існує два типи тканин, які утворюють орган; основна і спорадична тканини. Наприклад, у серці міокард є основною тканиною, тоді як кров, нерви та сполучна тканина є спорадичними. 

Система органів

Система органівОргани, що працюють разом, виконуючи певні функції, утворюють системи органів. Прикладами є система кровообігу у тварин та судинна система у рослин. Органи в системі органів взаємозалежні, тобто вони гармонійно працюють, виконуючи різні функції організму. 

Цікаві факти про людину та її тіло: 15 неймовірних речей

Наприклад, травна система, яка здійснює процес травлення, складається із слинних залоз, шлунка, стравоходу, жовчного міхура, печінки, кишечника, підшлункової залози, прямої кишки та заднього проходу. 

Організм

Організм: Організм може бути одноклітинним або багатоклітинним. Ті, що тісно пов’язані між собою, можна об’єднати в один рід. Організм можна визначити як повністю функціональну форму живої істоти, яка може процвітати в певному середовищі. 

Складні рівні організації живого

Ми згадали вже основні рівні організації живого. Однак, крім вищезазначеного, існують і інші, такі як населення, спільнота, екосистема, біом та біосфера. 

Слід зазначити, що чим вище ми йдемо таким чином, стає важче і складніше чітко пояснити рівні, а значить, вони не так просто визначаються, як клітини, тканини та органи. 

Складні рівні організації живого
Складні рівні організації живого

Наприклад, хоча екосистема розташована на один рівень над громадою, вона не є групою спільнот. Грубе її визначення – це середовище, де організми різних популяцій живуть разом і еволюціонують.

Популяція: Цей термін застосовується стосовно групи організмів, що належать до одного виду. Вони проходять схрещування та діляться їжею та простором. Популяція певного виду свідчить про тісну взаємодію між його організмами. 

Чому мігрують тварини та як вони це роблять

Спільнота: Дві або більше популяцій разом становлять спільноту. Вона характеризується взаємодіями, що відбуваються між складовими популяціями різних видів. Існують різні способи, такі як конкуренція, паразитизм, хижацтво, коменсалізм та мутуалізм, за допомогою яких популяції, що належать до різних видів, взаємодіють між собою. Спільнота може процвітати в тому ж регіоні, але в межах території, позначеної певними складовими групами популяції. 

Екосистема: Коли ми просуваємось по цій сходинці організації, складність, як правило, зростає. Термін екосистема визначається як територія або середовище, де одна або кілька спільнот можуть процвітати. Однак цей етап – це не те саме, що складна спільнота. 

Насправді екосистема – це більша сутність, яка забезпечує простір для різних спільнот. Таким чином, популяції багатьох видів можуть разом процвітати в певній екосистемі, як пустеля, пасовища, тропічні ліси тощо. 

Біом: Це сутність, схожа на екосистему. Визначення цього рівня визначається з точки зору умов (а не лише простору), які підходять для групи спільнот (рослин, тварин, мікробів тощо). Класифікація цього рівня проводиться на основі певних критеріїв, таких як екологічні умови, в яких процвітають організми.

Біосфера: це просто визначається як місце, площа та зона, де існує все життя на Землі. Гідросфера, літосфера та атмосфера разом з усіма вищезазначеними рівнями разом складають біосферу. Це об’єднання всіх форм життя на Землі – від мікроскопічних вірусів, бактерій, водоростей тощо до найбільших тварин, таких як блакитні кити та слони. 

Таким чином, вищевказані рівні організації живого представляють перед нами систематичну структуру та функціонування різних компонентів організації життєвих форм. Біологічні, а точніше живі істоти нашої планети становлять дуже складну. 

Джерело: biologywise.com

Подібні новини