Co to jest kwaśny deszcz – ciekawe fakty

Що таке кислотні дощі - цікаві факти

Dowiedz się, co to jest kwaśny deszcz, co go powoduje i jaki może mieć niebezpieczny wpływ na środowisko.

Co to jest kwaśny deszcz?

Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne zawierające duże ilości kwasów azotowego i siarkowego.

Opady mogą również występować w postaci śniegu, mgły i drobnych kawałków suchego materiału, które osiadają na ziemi.

Normalny deszcz jest lekko kwaśny, o pH 5,6, podczas gdy kwaśny deszcz ma zwykle pH między 4,2 a 4,4.

Co to jest barometr i jak jest wykorzystywany do przewidywania pogody?

Przyczyny powstawania kwaśnych deszczy

Rozkładająca się roślinność i erupcje wulkanów uwalniają pewne substancje chemiczne, które mogą powodować kwaśne deszcze, ale większość kwaśnych deszczy jest produktem działalności człowieka.

Największymi przyczynami kwaśnych deszczy są elektrownie węglowe, fabryki i samochody.

Co to jest kwaśny deszcz?
Co to jest kwaśny deszcz?

Kiedy ludzie spalają paliwa kopalne, do atmosfery uwalniany jest dwutlenek siarki (SO2) i tlenek azotu (NOx). Te zanieczyszczenia powietrza reagują z wodą, tlenem i innymi substancjami, tworząc w powietrzu kwasy siarkowy i azotowy.

Wiatry mogą rozprzestrzeniać te kwaśne związki w atmosferze na setki kilometrów. Kiedy deszcz dociera do Ziemi, spływa z powierzchni w postaci wody, dostaje się do systemów wodnych i wsiąka w glebę.

Skutki kwaśnych deszczy

Dwutlenek siarki i tlenki azotu nie są głównymi gazami cieplarnianymi przyczyniającymi się do globalnego ocieplenia, które jest jednym z głównych skutków zmian klimatycznych; w rzeczywistości dwutlenek siarki ma chłodzący wpływ na atmosferę.

Jednak tlenki azotu przyczyniają się do powstawania ozonu w warstwie przyziemnej, który może być szkodliwy dla ludzi.

Oba gazy powodują zagrożenia dla środowiska i zdrowia i mogą łatwo rozprzestrzeniać się poprzez zanieczyszczenie powietrza i kwaśne deszcze.

Kwaśne deszcze mają wiele skutków dla środowiska, zwłaszcza dla jezior, strumieni, terenów podmokłych i innych środowisk wodnych.

Kwaśne deszcze sprawiają, że wody te stają się bardziej kwaśne, co prowadzi do większej absorpcji glinu z gleby, który trafia do jezior i strumieni.

Co to jest kwaśny deszcz – ciekawe fakty

Ta kombinacja sprawia, że wody są toksyczne dla raków, skorupiaków, ryb i innych zwierząt wodnych.

Niektóre gatunki tolerują kwaśne wody lepiej niż inne. Jednak w połączonym ekosystemie to, co wpływa na niektóre gatunki, ostatecznie wpływa na inne w całym łańcuchu pokarmowym, w tym na gatunki inne niż wodne, takie jak ptaki.

Kwaśne deszcze i mgły niszczą również lasy, zwłaszcza na większych wysokościach. Kwaśne osady pozbawiają glebę niezbędnych składników odżywczych, takich jak wapń i prowadzą do uwalniania glinu w glebie, utrudniając drzewom pobieranie wody. Liście i igły drzew są również uszkadzane przez kwasy.

Wpływ kwaśnych deszczy, w połączeniu z innymi stresorami środowiskowymi, sprawia, że drzewa i rośliny są mniej zdrowe i bardziej podatne na niskie temperatury, owady i choroby.

Zanieczyszczenia mogą również hamować zdolność drzew do rozmnażania się.

Niektóre gleby lepiej neutralizują kwasy niż inne. Jednak na obszarach, gdzie zdolność buforowania gleby jest niska, takich jak północno-wschodnie Stany Zjednoczone, szkodliwe skutki kwaśnych deszczy są znacznie większe.

Źródło: www.nationalgeographic.com

Подібні новини

Leave a Comment